Python’da Veri Tipi Dönüşümleri

Python’da bir veri tipini başka bir veri tipine dönüştürmek için gerekli bazı fonksiyonlar vardır. Bazen tam sayıyı ondalıklı sayıya dönüştürme, stringi tam sayıya dönüştürme gibi işlemler programı yazarken gerekebilir.

1- int (dize, taban) : Bu fonksiyon, verilen tabandaki bir sayıyı ondalığa dönüştürür. 

2- float () : Bu fonksiyon, verilen tamsayı değerini (integer) ondalıklı sayıya çevirmek için (float) kullanılır.

#sayının ondalık karşılığını verir
a = "11001"
b = int(a,2) 
print (b)

#ondalıklı kısmın tam kısmını alır
print(int(5.8))

#çevrilecek sayıyı paranteze alır
x = 96
print(float(x))
Output: 25
    5
    96.0

3- ord (): Bu fonksiyon,  Unicode karakterini temsil eden bir tam sayı döndürür. Tek parametre alır.

4- oct (): Bu fonksiyon,verilen tamsayıyı sekizlik düzendeki karşılığına dönüştürmektedir.

5- hex (): Bu fonksiyon, verilen tamsayıyı onaltılık düzendeki karşılığına dönüştürmektedir.

NOT:  oct() ve hex() fonksiyonlarında unutulmaması gereken şey, parametre olarak sayı alıp (integer), çıktı olarak karakter dizisi (string) vermesidir.

# unicode karakteri tamsayıya dönüştürme
print(ord('9'))
print(ord('A')) 
print(ord('$'))  

#sekizlik dizeye dönüştürme
print(oct(128))

#onaltılık dizeye dönüştürme
print(hex(128))


Output: 57
    65
    36
    0o200
    0x80

6- dict (): Bu fonksiyon, Bir sözlük oluşturur ve x, (anahtar, değer) tuples dizisi olmalıdır.

7- str (): Verilen tamsayıyı  dizeye (string) dönüştürmek için kullanılır .

8-complex (real, imag):: Bu fonksiyon , gerçek sayıları karmaşık (real, imag) sayıya dönüştürür.

x=4
y=2
#başlangıç ​​kümesi (tuple)
my_tup = (('a', 1) ,('x', 2), ('h', 3))

# sayıyı stringe dönüştürme
print(str(x))

# tam sayıyı karmaşık sayıya dönüştürme
print(complex(6,8))

#tuple ifadeyi sözlüğe dönüştürme
b = dict(my_tup) 
print (b) 

Output: 4
    (6+8j)
    {'a': 1, 'x': 2, 'h': 3}

9- chr (sayı):: Bu fonksiyon , verilen sayıya karşılık gelen ASCII karakterine dönüştürür.

# ASCII karaktere çevirir
print(chr(80))
print(chr(77))

Output: P
    M

10- set (): Bu fonksiyon , sete dönüştürüldükten sonra türü döndürür .

11- tuple (): Bu fonksiyon tuple’a dönüştürmek için kullanılır .

12- list (): Bu işlev, verilen veri türünü liste’e dönüştürmek için kullanılır .

a = 'kodhanesi'

# string'i tuple'a dönüştürme
print(tuple(a))

#strin'i set'e dönüştürme
print(set(a))

#strin'i list'e dönüştürme
print(list(a))

Output: ('k', 'o', 'd', 'h', 'a', 'n', 'e', 's', 'i')
    {'i', 'n', 'k', 'o', 'd', 'h', 'e', 's', 'a'}
    ['k', 'o', 'd', 'h', 'a', 'n', 'e', 's', 'i']

Bu kadardı 🙂 makale belirli dönüştürme fonksiyonları hakkında bilgi sağlamayı amaçlamıştır.Umarız faydası olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir