Python’da Split Fonksiyonu Kullanımı

 • Bazı zamanlarda büyük bir stringi daha küçük parçalara veya stringlere ayırmanız gerekebilir.
 • Split() metodu sayesinde sonuçları analiz etmek veya sonuçlandırmak daha basit hale gelir.
 • Şifrelenmiş dizelerin kodunun çözülmesine yardımcı olur.

Python’da Split Nasıl Kullanılır

Yaptığı şey, bir stringi ayırmak veya bölmek ve tanımlanmış bir ayırıcı kullanarak verileri bir string dizisine eklemek.

#boşluğu böler
a='Fikir geliştirmenin zihni, dolayısıyla bedeni sürekli aktif tuttuğunun bilincinde olarak hem iş hem de bireysel hayatta yaratıcı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. '
print(a.split())
 Output : ['Fikir', 'geliştirmenin', 'zihni,', 'dolayısıyla', 'bedeni', 'sürekli', 'aktif', 'tuttuğunun', 'bilincinde', 'olarak', 'hem', 'iş', 'hem', 'de', 'bireysel', 'hayatta', 'yaratıcı', 'olmanın', 'önemli', 'olduğunu', 'düşünüyorum.']

Yukarıda, metnin tamamını daha küçük stringlere ayırmak için bölme işlevinin nasıl kullanılabileceğini gösteren basit bir örnek verilmiştir.

Split() Yöntemi En Fazla 2 Metod Alır

 • Separator (ayırıcı) : İsteğe bağlıdır.Sınırlayıcıdır. Stringin (dizenin) nereden bölünmesi gerektiğini belirtir .Eğer belirtilmiş bir ayırıcı yoksa varsayılan ayırıcı boşluk olacaktır.
 • Maxsplit (maksimum bölünme) : İsteğe bağlıdır. Bölünme sayısını belirtir.Varsayılan değer -1’dir, yani bölünme sayısında sınır yoktur.

Ayırıcı

Aşağıda, ayırma işlevini ayırıcı parametresiyle gösteren bir örnek verilmiştir:

Örnek:

# Bölen ', '
cities='İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum, Kayseri'
print(cities.split(', '))
Output :['İstanbul', 'Ankara', 'İzmir', 'Trabzon', 'Erzurum', 'Kayseri']

Örnek:

# Bölen '@'
str_gmail='kodhanesi@gmail.com'
my_list2=str_gmail.split('@')
print(my_list2)
Output: ['kodhanesi', 'gmail.com']

Örnek:

sayi='ikibinbesyüzbir'
print([sayi[i:i+3] for i in range(0, len(sayi), 3)]) 
Output: ['iki', 'bin', 'bes', 'yüz', 'bir']

Not: Eğer girdiğiniz ayırıcı karakter stringi içerisinde yer almıyorsa dizi değiştirilmeden bastırılır.

meyveler= 'muz : elma : armut : kayısı'
print(meyveler.split('#'))
Output: ['muz : elma : armut : kayısı']

Maksimum Bölünme

Aşağıda, split parametresi ile maksimum bölünme sayısını gösteren bir örnek verilmiştir:

Örnek:

diller = 'python# c++# php# java# pascal'

# maxsplit: 0 
print(diller.split('# ', 0)) 

# maxsplit: 5 veya -1
print(diller.split('# ', 5)) 

# maxsplit: 1 
print(diller.split('# ', 1)) 
Output : ['python# c++# php# java# pascal']
     ['python', 'c++', 'php', 'java', 'pascal']
     ['python', 'c++# php# java# pascal']

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir